2022 m. sausio 31 d., pirmadienis

19-20 savaitės. Apie energiją ir jos virsmus pasaulyje, namuose ir mūsų smegenyse.

Neįtilpau į savo ritmą. Tradiciškai susidorodavusi su dienoraščio įrašais per savaitgalį, šį kartą turėjau pakelti rankas aukštyn ir pasakyti: „pasiduodu“. Mano smegeninė vos prasidėjus savaitgaliui paskelbė boikotą dėl pernelyg didelės informacijos gausos ir nutarė pakėlusi temperatūrą išeiti keletui dienų atostogų. Buvau priversta gulėt, nejudėt ir tvarkytis su savo pernelyg dideliu minčių raizginiu horizontalioje padėtyje. Vienąsyk jau buvau tai patyrusi, todėl žinojau, kad turėsiu gulėti čia tol, kol visos mintys ir idėjos nurims bei atras savo vietą, suguls į tam tikras lentynėles, kad galėčiau iš naujo vėl keltis ir dirbti... Nes priešingu atveju grėsė smegenų išgaravimas, kaip tas vaikų verdamas sniegas ant viryklės... 


Taip iš tiesų ir nutiko: mintys virė, pervirė, suvirė, išgaravo, ir akysė vėl šviesu... :) Viskas sugulė į lentynėles, suvaikšiojo ten, kur ir turėjo suvaikščioti, susivirškino ir virto statybinėmis medžiagomis tolimesniam gyvenimui...

Ir, jei gerai pagalvoji, tai visos šios dvi mūsų savaitės sukosi apie visokius virsmus: svajonių – į mintis, minčių – į tikslus, tikslų – į veiksmus, o veiksmų – į visokiausius iššūkius. Energija visiems liejosi per kraštus, tačiau, kaip teigia energijos tvermės dėsnis, – ji iš niekur neatsiranda ir niekur nedingsta, todėl mums beliko ieškoti, kaip čia kas su kuo susiję. O susiję turbūt labiausiai su tuo, kad, kaip jau buvau rašiusi, gyvenimas parodė, kaip gi iš tiesų reikėtų po savo kiemą tvarkytis... Tad mes ir stvėrėm jautį už ragų...
Judesys

Visų pirma, pradėjome kasdienės mankštos iššūkį. Į naudą ne tik vaikams, bet ir mums. Pažiūrėsime, kaip toli jis mus nuves, tačiau kol kas visiems labai patinka – žiū, vis atrandame, kas ką įdomaus moka, kam ką sudėtinga padaryti, o ką atvirkščiai – lengva. 
Projektas / Pasaulio pažinimas

Energijos iš ryto pasikrovę keliaujame detaliau apie ją pačią sužinoti. Ar elektra ir energija tai vienas ir tas pats? Išsiaiškinkime... Piešiame kartu minčių žemėlapį... Susirankoję informaciją iš visur po trupučiuką. Todėl gal ne visai tas mūsų minčių žemėlapis tam kartui tikslus, tačiau kaip susipažinimui – liekame juo patenkinti.Jei ir jūs norėtumėte iš arčiau su šia tema susipažinti, štai, kas mums patiko:
LRT pamokėlės. Susipažinkime su elektra: iš kur ji atsiranda ir kaip ją galima panaudoti?
Globalinis atšilimas – Vaikų enciklopedija

Žiūrėjome dar ir šiuos, bet maniškiai pareiškė, kad jiems tokie filmukai per daug „lėliukiški“...
Na, žiūrėkit, spręskit patys:
Elektra namuose
Energija ir jos rūšys
Saugus elektros naudojimas 

Taip pat kalbėjome apie energijos naudą ir žalą. Liutaurui visokios katastrofos – įtrauki tema, tai mielai sužiūrėjom video apie 10 didžiausių naftos išsiliejimų. Magdei ši tema – šiaip sau, todėl ji mieliau su manimi minčių žemėlapį piešė... 
Biblija

Energijos, kaip žinia, reikia ne tik mūsų namams apšviesti, bet ir naujiems geriems įgūdžiams formuoti... Todėl tęsiame (kol tos energijos ir entuziazmo nestinga), savo Biblijos citatų mokymąsi, taip pat tęsiame mokslo metų pradžioje pradėtą pažintį su Biblijos knygomis. Tam kartui keliaujame po Apaštalų darbų knygą ir priartėjame prie pačios svarbiausios jos dalies – apaštalo Pauliaus atsivertimo iš uoliausio judėjų fariziejaus į pirmąjį krikščionį, tapusį mūsų visų apaštalu. 

Istorijai pailiustruoti imame savo veltinio lentą ir mano kiek anksčiau įsigytas Pauliaus istorijos figūrėles. Tačiau pastarosios vaikams kelia daugiau juoko ir žadina fantaziją nei padeda sekti istoriją, todėl verčiau galiausiai grįžtame tiesiog prie Apaštalų darbų knygos skaitymo ir filmuko apie Paulių žiūrėjimo.Iš tiesų vaikus fantazija greitai nuneša kurti savas istorijas, todėl vakare jie dažnai traukia iš vonios didelį rankšluostį, tampantį šešėlių teatro uždanga, ir įkūnija savas fantazijas susigūžę po valgomojo stalu...


Čia tampa įmanoma viskas... Personažais gali tapti tiek minkšti žaisliukai, tiek įvairūs virtuvės rakandai, tiek elementarios stiklinės...

Magdė dažnai būna šių spektaklių iniciatorė (tiesa, Liutauras visada neraginamas prisijungia taip pat), todėl pasitaikius puikiai progai išbandyti Magdės pomėgį vaidinti, užrašiau ją į vieno trumpametražio filmo aktorių atranką. Mergužėlė pati paruošė minutės trukmės video prisistatymą apie save, kurį nusiuntėme filmo komandai, ir pirmąją atranką įveikėme. Tuomet teko vykti į tikrąjį kastingą ir parodyti, ką sugebi. Kadangi Magdė tokios patirties nebuvo turėjusi, mačiau, kad jaudinosi (nors tai neigė) ir nei minutei nustygti vietoje negalėjo (niekada nemačiau jos tokios) – be perstojo suposi ant kėdės, barbeno pirštukais į turėklus, kurie laikinai turėjo virsti tiltu virš „upės“,  nuolat juokėsi ir sakė, kad jai labai viskas juokinga... Man tik beliko skėsčiot pečiais ir laukti, kuo čia viskas baigsis... :) Pagyvensim, pamatysim... :)Apskritai pradėjau labiau stebėti Magdę ir jos būdą, nes savo išsiblaškymu, nuolatiniu veiklų kaitaliojimu, sunkumais susikaupti ir ilgiau išlaikyti dėmesį ji man primena mane pačią, todėl bandysiu ieškoti įvairių įdėjų tam jos dėmesio nelaikymui pažaboti... :) 

Tam kartui gi pažaboti bandome savo akademinė trijulę – skaitymą, rašymą ir matematiką...
 
Rašymas

Magdė bandė susidraugauti ne tik skruzdėlytės, kuri cukraus persivalgė, istorija, bet ir suminkštumo ženklu. Nustebau, kaip greitai ji susigaudė, kur yra tariama i, o kur minkštumo ženklas. Tad beliko mums išmokti įvardinti, kas tai yra, ir keliavome tolyn, dar pakeliui pasistengę įtvirtinti vienaskaitos galininko daiktavardžių galūnių rašybą.
Liutauras toliau tęsė pažintį su daiktavardžio linksniais. Šį kartą jaukinomės kilmininką, naudininką ir vietininką.


 
Skaitymas / Muzika

Kai kalba pasisuka apie skaitymą, vaikai netrykšta energija... Vis gi esame sutarę, kad tai – viena iš tų būtinųjų kasdienių dedamųjų, kuri gal nors ir neįdomi, bet naudinga ir reikalinga. Todėl nori nenori, tenka...

Liutauras kur sukęs apsukęs vėl įsiprašė „Sibiro haiku“ iš bibliotekos užsakyti... Nežinau, kelintą kartą jis ją skaito. Nepavyksta iš jo išpešti ir kuo ta knyga jį taip traukia. 
– Tiesiog patinka. Įdomi istorija, – toks jo atsakymas. 
Na, ką aš galiu į tai atsakyti... Nepaneigsi – istorija tikrai įdomi.

Magdę bandžiau įkalbėti K. Sajos ir V. Palčinskaitės „Dėmesio, žiūrėk į mane“ į rankas paimti. Nesugundžiau. Pareiškė, kad per daug vaikiška. Štai tau, motin... Turėkis... Vaikiška mat per daug? Tai ką man jai pasiūlyti, tai išrankiai aštuonmetei? Aristotelio raštus?.. :D Juokas juokais, bet įdomių knygų paieška pas mus visuomet yra iššūkis...

Stvėrėmės tuomet radijo spektaklio pagal V. Palčinskaitės „Muzika troliui“ klausyti. Tuo pačiu ir apie E. Grygą pasikalbėjome, jo muzikos paklausėme. Vis geriau negu nieko... :)
Matematika

Nors matematika – taip pat iššūkis ne iš lengvųjų, jį vis tik po žingsnelį įveikiam. Magdė toliau murkdosi matavimo vienetuose ir geometrinėse figūrose...

Liutauras tuo tarpu deda visas pastangas, kad perprastų stačiakampio ploto, perimetro ir kraštinių sąsajas. Prisipažinsiu, kad su šia tema vargome daugiau ir ilgiau nei tikėjausi. Tai, kas, atrodytų, taip paprasta ir savaime suprantama, Liutaurui niekaip nesusivedė. Tiesą pasakius, man taip pat pasirodė kiek keistas priėjimas prie vienos stačiakampio kraštinės ilgio radimo, kai žinomas perimetras. Vadovėlyje pateiktas apibrėžimas, kaip tai reikėtų suskaičiuoti (pirma randama pusė perimetro, tada atimamas vienos kraštinės ilgis, taip randama kita kraštinė), ir tai, be abejo, yra trumpesnis kelias (jei žiūrėti matematiškai). Tačiau man pačiai į galvą niekada neateitų praktikoje taip skaičiuoti. Todėl galiausiai Liutaurui paaiškinau ir ilgesnį sprendimo būdą (iš perimetro atimame dvigubą žinomos kraštinės ilgį ir gautą atsakymą padaliname iš dviejų). Panašu, kad Liutaurui šis būdas irgi pasirodė aiškesnis. Bet ar ilgam jį įsidėmėjo –  geriau neklauskit...


Anglų kalba

Anglų kalba – taip pat ta sritis, kur visuomet klausiu savęs – ar tie mano vaikai ką nors išmoko ir įsidėmėjo?.. Belieka tikėtis, kad kažkas vis tiek lieka tose jų galvelėse... Todėl toliau keliaujame per „Family and friends“ pamokas.   
Išvykos, susitikimai / Žaidimai / Eksperimentai

Galiausiai ateina laikas išlieti visą namuose susikaupusią energiją susitikimuose su draugais! Viena savaitė buvo ypatingai intensyvi. Ir namuose turėjome svečių, ir patys keliavome su draugais susitikti, žaidimų pažaisti, eksperimentų atlikti...


Įdomiausia dalis buvo per mikroskopą išvysti kraujo lašą...
Ir vis tik, kaip liaudies patarlė byloja – visur gerai, bet namie geriausia... Tokią išvadą padaro ir vaikai, grįžę po visų bendravimų namolio ir pasinėrę į savo mėgstamas veiklas...


Juk tokia jau ta energija – vienur ją išliejame ir atiduodame kitiems, kitur jos patys pasikrauname...

Kaip visa tai atrodė užfiksuotuose video kadruose, rasite tradiciniame mūsų apžvalginiame filmuke:

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą