2017 m. liepos 18 d., antradienis

Dainuojam Biblijos eilutes. Sutvėrimas. 4, 5, 6 ir 7-oji dienos

„Sutvėrėm“ likusias dienas senokai, tačiau namo statybos ir kiti malonūs rūpesčiai tik šiąnakt mane atginė į miestą, prie elektros, kur telieka čiupti jautį už ragų, greitai greitai vienu dubliu viską įrašyti ir paleisti į eterį, nes kitaip, žinau: jei nepadarysiu to dabar, gali būti, kad iš viso nebepadarysiu. Čia man į pagalbą ateina viena gera draugės pasakyta frazė: „Te tobulumo siekimas nebūna kliūtis iš viso nieko nepadaryti“. Todėl raitojuosi rankoves ir pristatau trečios valandos nakties įdainavimus... :)

4-oji diena

Ir Dievas tarė: „Tebūna šviesos 
dangaus tvirtumoje dienai nuo nakties atskirti; 
ir tebūna jos už ženklus ir […] laikotarpius, 
ir už dienas ir metus; (Pr 1:14)
ir jos tebūna už šviesas dangaus tvirtumoje, 
kad apšviestų žemę“; (Pr 1:15a)
Ir Dievas padarė dvi dideles šviesas, (Pr 1:16a)
taip pat jis padarė žvaigždes. (Pr 1:16c)
Didesniąją šviesą dienai, […] 
mažesniąją […] nakčiai valdyti. (Pr 1:16b)
Sudėliojo visa tai dangaus tvirtumoje (Pgl. Pr 1:17)
ir matė, kad tai buvo gerai. (Pr 1:18b)
Ir vakaras ir rytas buvo ketvirtoji diena. (Pr 1:19)
Pradžios skaitom knygoj, skyriuje pirmame.

5-oji diena

Ir Dievas tarė: „Tegul vandenys gausiai duoda 
judančių sutvėrimų, turinčių gyvybę, 
ir skrajūnų, kad skraidytų virš žemės, 
atviroje dangaus tvirtumoje“. (Pr 1:20)
Ir Dievas sutvėrė didelius banginius 
ir kiekvieną judantį gyvą sutvėrimą, […] 
ir kiekvieną sparnuotą skrajūną 
pagal jų rūšį; 
ir Dievas matė, kad tai buvo gerai. (Pr 1:21)
Ir Dievas palaimino juos, tardamas: 
„Būkite vaisingi ir dauginkitės“... (Pr 1:22a)

Ir vakaras ir rytas buvo penktoji diena. (Pr 1:23)

6-oji diena

Ir Dievas tarė: „Tegul žemė duoda 
gyvų sutvėrimų pagal jų rūšis, 
galvijų, šliužų ir žemės žvėrių 
pagal jų rūšis“; ir taip buvo. (Pr 1:24)
Ir Dievas padarė žemės žvėris, […] 
galvijus […] ir kiekvieną šliužą ant žemės 
pagal jų rūšį; ir Dievas matė, kad tai buvo gerai. (Pr 1:25)
Ir Dievas tarė: „Padarykime žmogų 
pagal mūsų atvaizdą, […] mūsų panašumą… (Pr 1:26a)
Taigi Dievas sutvėrė žmogų 
pagal savo atvaizdą […] sutvėrė jį; 
vyriškos lyties ir moteriškos lyties […] sutvėrė. (Pr 1:27)
Juos palaimino ir […] tarė: 
„Būkite vaisingi ir dauginkitės, 
pripildykite žemę […] užvaldykite ją; 
ir viešpataukite jūros žuvims, oro skrajūnams 
ir kiekvienam gyvam padarui, judančiam ant žemės“. (Pr 1:28)
Ir Dievas matė […], ką [jis] buvo padaręs, 
ir štai, tai buvo labai gerai. 

Ir vakaras ir rytas buvo šeštoji diena. (Pr 1:31)

7-oji diena

Taip buvo užbaigti dangūs ir žemė, ir visa jų kariuomenė. (Pr 2:1)
Septintą dieną Dievas ilsėjosi nuo viso to, ką buvo padaręs. (Pgl. Pr 2:2)
Ir buvo tai septintoji diena, ir Dievas ją palaimino. (Pgl. Pr 2:3)

Tesktas, kaip ir ankstesnėse sukūrimo dainelėse, imtas iš 2016-ųjų metų lietuviškos KJV Biblijos.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą